Skip to content

Etnomuzikologie

Kurzy

Na Fakultě humanitních studií UK jsou etnomuzikologické programy sdruženy do certifikovaného programu „Etnomuzikologie“. (Kterýkoli z předmětů lze ovšem studovat i samostatně.) Některé z nich jsou otevírány každý rok (zejména Mimoevropské hudební kultury I. a II., Hudebně-antropologický seminář I. a II. a Západní umělecká hudba), jiné nepravidelně (např. Romská hudba, Dějiny etnomuzikologického myšlení ad.). Aktuální nabídku zjistíte na stránkách fakulty: www.fhs.cuni.cz.

 

Hudebně-antropologický seminář 1, 2

Etnomuzikologie 1 – Mimoevropské hudební kultury I (Hudba kultur bez vlastního písemnictví)

Etnomuzikologie 2 – Mimoevropské hudební kultury 2 („Vysoké kultury Asie“) 

Hudebně-antropologický seminář 1, 2

Collegium Ethnomusicologicum

Orální hudební kultury Evropy

Romská hudba/Hudba Romů

History of Rock Music

Introduction to the Musics of the World

Music and Place/Space: Music Venues, Geographies, and Imaginary Spaces

Music and Youth Cultures

Úvod do hudební antropologie

Západní umělecká hudba

Hudba židovských komunit

 

Scroll To Top