Etnomuzikologie

"Etnomuzikologie spojuje studium hudby s přístupy a metodami antropologie."