Skip to content

Etnomuzikologie

Můžeme hrát spolu

Didaktická metodika pro pedagogy ke stažení.

Projekt TA ČR 2018–2020
Můžeme hrát spolu. Využití sociálně-homogenizačního potenciálu kolektivních hudebních performancí

Projekt (TL01000329) byl realizován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědnı́ho a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací́ ÉTA.

 

Současnou českou společnost lze charakterizovat jednak jako fragmentarizovanou, jednak jako jednu z nejxenofobnějších
v Evropě.  Náš projekt využívá sociálně-homogenizačního potenciálu, který poskytuje společné provozování hudby, obohacené o aspekt mezilidského sdílení. Je zacílen na dvě hlavní skupiny: na –náctileté (žáky druhého stupně ZŠ, resp. studenty středních škol), pro které je hudba nejatraktivnějším médiem, a na studenty hudební výchovy na Pedagogické fakultě UK, kteří budou brzy právě pomocí hudby zmíněnou skupinu ovlivňovat. Třetí, minoritní skupinou účastníků jsou
ti, kdo dlouhodobě pobývají v ČR, nicméně jsou většinovou populací stále chápáni jako „ti druzí“: Romové a cizinci, usazení v ČR.

Cílem projektu bylo vytvoření modelu workshopů, v nichž se při muzicírování spojí žáci českých škol a neprofesionální „jinokulturní“ hudebníci. Níže uvedený video-katalog představuje nabídku lektorů, zainteresovaných v projektu. Krátká videa dokumentárního charakteru ve zkratce ukazují práci a osobnost lektora. Detailní průběh projektu je popsán v didaktické metodice, která je ke stažení zde.

Video-katalog lektorů dílen Můžeme hrát spolu!

Katalog slouží školám, které mají zájem o hudební dílnu Můžeme hrát spolu! ve formátu, který je popsán v naší metodice. Lektory je možno oslovit přímo prostřednictvím kontaktu uvedeném pod videem. V případě dalších dotazů je možno kontaktovat koordinátorku původního projektu A. Libánskou (alena.libanska@seznam.cz).

Boro Prelić se narodil se ve vesničce Padej na severu Srbska. Vystudoval stavební fakultu a část života strávil v Bělehradě, kde jej ovlivnil bohatý hudební život. Během studií se začal živit hraním v barech. Poté, co založil rodinu, vypukla válka, a tak se Boro ocitl s rodinou v Praze s nadějí na lepší život. Nyní je hudebníkem z povolání.
Bora je možné kontaktovat zprostředkovaně e-mailem koordinátorky: alena.libanska@seznam.cz

Husam Abed je loutkář a hudebník, který žije mezi Ammánem a Prahou. Vystudoval pražskou DAMU. Je zakladatelem Loutkového divadla Dafa (Jordánsko a ČR), spoluzakladatelem festivalu Flying Freedom (ČR) a společnosti Hazaart, spojující divadlo a komunitní práci (ČR).
Husama je možno kontaktovat prostřednictvím e-mailu: dafapuppettheatre@gmail.com

Sonam pochází z Tibetu. Ve dvou letech odešel do Nepálu a mezi šestým a devatenáctým rokem pobýval v tibetském klášteře v Indii. Tam se také naučil hrát na tradiční klášterní hudební nástroje a klášternímu zpěvu. Trvale žije a pracuje
v Praze.
Sonama je možné kontaktovat zprostředkovaně e-mailem koordinátorky: alena.libanska@seznam.cz

Jan Dužda je z rokycanské muzikantské rodiny: otec hrál s Věrou Bílou ve skupině Kale, sestry zpívaly. Jan hraje ve skupině Le čhavendar, která rozvíjí rokycanskou tradici; dlouho také spolupracoval s Idou Kellarovou. Vystudoval romistiku na FF UK. Sám o sobě prohlašuje, že „vzdělání, úcta a rodina jsou pro něj prioritou i životní filozofií“.
Jana je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu: Duzda@seznam.cz

Papis Nyass pochází ze severoafrické Gambie. V České republice žije od roku 1996.  Pracuje pro společnost Africký dům. Vyučuje a předvádí tanec a západoafrické rytmy. Dále dělá terapii rytmem, bodypercussion a africký bodyshape. Žije se svou rodinou v Praze.
Papise je možno kontaktovat prostřednictvím e-mailu: papis-afro@post.cz

Mário Bihári je nevidomý romský hudebník, narozený na Slovensku, avšak etablovaný v Čechách, kde vystudoval Konzervatoř Jana Deyla. Širší pozornost k němu přitáhla Zuzana Navarová, pro jejíž kapelu KOA skládal. Svou multistylovost prokazuje hrou s různými interprety; k romským vlivům nejvíc odkazují Bachtale Apsa a Gadjo.cz.
Mária je možné kontaktovat zprostředkovaně e-mailem koordinátorky: alena.libanska@seznam.cz

Aida Mujačić se narodila v bosenské Tuzle. V Bosně vystudovala klavír a zpěv. Do Prahy přišla v roce 2008 studovat Hudební vědu na FF UK. V současné době se zaměřuje na etnomuzikologii (balkánskou lidovou hudbu, především bosenský sevdah). Působí v kapelách Korjen a Fes a v sólových projektech, učí na základní umělecké škole hru na klavír a zpěv.
Aidu je možno kontaktovat prostřednictvím telefonu: 736 413 875 či e-mailu: 731973@atlas.cz

Ioannis Kapnistis pochází z řeckého Korintu, kde vystudoval hru na kytaru a působil ve sboru s repertoárem tradiční řecké hudby. V Praze pak vystudoval hudební výchovu na pedagogické fakultě UK. V současné době působí v kapelách Boro Balkan BandDžezvicaDUO Boro a Janis a vystupuje v sólových projektech v rámci řecké komunity. Příležitostně také skládá hudbu k divadelním projektům.
Ioannise je možné kontaktovat zprostředkovaně e-mailem koordinátorky: alena.libanska@seznam.cz

V Collegiu se se studenty FHS sešli členové romské výsostně hudební rodiny Fečových. Inspirací byla muzika primáše a skladatele Jožky Feča (1940–2013); o svém tatínkovi v širším kulturním kontextu promluvila a hudebně seminář vedla dcera Jožky Feča, paní Ludmila Fečová společně se svými dětmi Liduškou a Jozífkem a neteří Leničkou.
Ludmilu je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu: ludmila.fecova@seznam.cz

Bolor Nandim – Collegium Ethnomusicum, 15.12.2019 - ilustrační video, dílny s lektorem nejsou k dispozici. 

Bolor Nandim pochází z Mongolska. Hraje na tradiční hudební nástroj morin-chur (mongolské housle).  Je kapelníkem   hudební skupiny Dunžingarav, která nemálo let působí a hraje v Evropě.

Scroll To Top