Skip to content

Etnomuzikologie

Studium

Na Fakultě humanitních studií UK jsou etnomuzikologické programy sdruženy do certifikovaného programu „Etnomuzikologie“. (Kterýkoli z předmětů lze ovšem studovat i samostatně.) Některé z nich jsou otevírány každý rok (zejména Mimoevropské hudební kultury I. a II., Hudebně-antropologický seminář I. a II. a Západní umělecká hudba), jiné nepravidelně (např. Romská hudba, Dějiny etnomuzikologického myšlení ad.). Aktuální nabídku zjistíte na stránkách fakulty: www.fhs.cuni.cz.

 

Scroll To Top