Skip to content

Etnomuzikologie

Mgr. Alena Libánská

Mgr. Alena Libánská, Ph.D.

Alena Libánská (1985) is a researcher at Charles University’s Faculty of Humanities. She is the coordinator and designer of the research project of the Technology Agency of the Czech Republic Můžeme hrát spolu [We Can Play Together] (2018-2020). She graduated from the doctoral and Masters’ department of General Anthropology at the Faculty of Humanities, during which she spent a year at the University of Nanterre in France. Her areas of interest are applied anthropology and research about imagination and stereotypization when creating music (dissertation: Česko-balkánský kontrapunkt [Czech-Balkan Counterpoint], defended 2018). She has published two of her own CDs of applied ethnomusicology: Balkanitky (by the Džezvica band) and Čaje šukarije (by the Jezinky band). She works at the Faculty of Informatics of the Czech Technical University in Prague and at Charles University’s Faculty of Humanities.

Aja

Teaching courses

Publications

  • 2018: „Česko-balkánský kontrapunkt. Etnografie fenoménu balkán v Praze.“ Disertační práce. Praha: FHS UK.
  • 2016: „Balkanitky“. CD autorských úprav balkánských a romských písní skupiny Džezvica. Praha: vlastním nákladem.
  • 2015: „Čaje šukarije“. CD autorských úprav romských písní skupiny Jezinky. Praha, Vlastním nákladem.
  • 2015: „Češi hrají balkán“. In Moravcová Mirjam, Bittnerová Dana (eds.): Etnické komunity. Lidé Bosny a Herzegoviny. Praha: FHS UK.
  • 2015: „Balkan Session, Czechs playing for the Balkans“. In Lidé města / Urban people 2015/2. Praha: FHS UK.
  • 2014: Recenze „Prague Soundscapes – Pražské hudební světy“ (ed. Z. Jurková) in Lidé města/Urban People 16 2014/2. Praha: FHS UK.
  • 2012: „Češi hrají balkán. Výzkum stereotypů českých hudebníků“. Diplomová práce. Praha: FHS UK.
  • 2008: „Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v Praze: Subkultura ‚Deylák‘ jako motivace pro indikované studenty k budoucímu profesionálnímu hudebnictví“. Bakalářská práce. Praha: FHS UK.

Scroll To Top