Skip to content

Etnomuzikologie

Doc. Phdr. Zuzana Jurková, Ph.D.

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Zuzana Jurková (1961) graduated in ethnology and musicology at Charles University’s Faculty of Arts and from the Music Conservatory in Brno. She is the head of the Ethnomusicology Institute at Charles University’s Faculty of Humanities, focusing especially on the study of minority music, above all in Central Europe (Voices of the Weak 2009, Sounds from the Margins 2013). Her specializations are Romani music (about which she has published extensively and was awarded a grant by the Open Society Foundation in 1996–1998), the history of Czech ethnomusicology (Ph.D. 1996, Fulbright scholarship to Bloomington, Indiana, USA 1998), and in recent years also urban ethnomusicology (Pražské hudební světy [Prague’s Musical Worlds], Karolinum 2013).

Email: zuzana.jurkova@post.cz

ZJ_3

Teaching courses

YBAKA 11ZI Mimoevropské hudební kultury I.

YBA 046 Mimoevropské hudební kultury II.

YBA 122 Hudba Romů

YBA 159 International Summer School „Romani Musics“

YMA 298 Úvod do hudební antropologie

YMA 334 Úvod do hudební antropologie – Privatissimo

YBA108  Orální hudební kultury Evropy

Publications

Monographies

2014. Jurková, Z. et al.: Prague Soundscapes. Praha: Karolinum. 320 p.

2013. Jurková, Z. a kol.: Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. 300 p.

Edited publications

2015.   Crossing Bridges. Thematic issue of Urban People 2/17. Available from: http://lidemesta.cz/

2013.   Tóny z okrajů: Hudba a marginalita/Sounds from the Margins. Praha: Kher. E-book, available from http://www.kher.cz/eknihy_nase.php

2012.   Theory and Method in Urban Ethnomusicology. Thematic issue of Urban People 2/14. Available from: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/14-2012-2/

2009.   Voices of the Weak (with Lee Bedgood). Praha: Slovo 21 + FHS UK. 250 p.

2003.   Romská hudba na přelomu tisíciletí/Romani Music on the Turn of Millenium. Praha: Slovo 21. 134 p.

Articles in peer-reviewed journals

2015.   „Samson, Wake up! Musical Prague and our Recollections.“ Musicologica Olomucensia 21, p. 37 – 52.

2012.   “Environmental Aesthetics and Urban Soundscapes - Lucid Dreams of Mr. William Heerlein Lindley.“ Journal of Urban Culture Research. vol. 4, p. 82-95.

2011.   Jurková, Z. - Seidlová, V. „Hare Krishna Mantra in Prague Streets : the Sacred, Music and Trance.“ Urban People. vol. 13, no. 2, p. 195-220.

2010.   Jurková, Z. - Jonssonová, P. „The Makropulos Case as a Semiotic Experience.“ Urban People. 2010, vol. 12, no. 2, p. 291-309.

2009.   „Myth of Romani Music in Prague.“ Urban People. 2009, vol. 11, no. 2, p. 351-377.

Chapters in books

2015.   „Nejen Země Lhostejnost.“ In In Mýtus – „Realita“ – Identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“. Ed. Soukupová, B. – Stawarz, A. Praha: FHS UK, p. 51 – 66.

„Bohemian Traces in the World of Ethnomuscology.“ In This Thing Called Music. Essays in Honor of Bruno Nettl. Ed. Lindsay Levine, v. – Bohlman, P. Rowman + Littlefield, p. 90 – 101.

2014.   „Děti ráje a Magor. Socialismus a antisocialismus na pražské hudební scéně.“ In Mýtus – „Realita“ – Identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti. Ed. Soukupová, B. – Luther, D. – Salner, P. Praha: FHS UK, p. 143 – 158.

2013.   „Requiem for the Forgotten : Contribution to the Musical Representation of Marginality.“ In: Sounds from the Margins. Ed. Jurková, Z. Praha: Kher, 2013, p. 75-86.

„De Profundis. Mýtus druhé světové války na pražské hudební scéně.“ In: Mýtus - "Realita" - Identita : Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Ed. Soukupová, B. Praha: FHS UK, p. 155-167.

„Rompop a tak dále/Rompop, and so on.“ In Dotknout se světa: Česká hudební alternativa 1968 - 2013/To touch the world: Czech musical alternative 1968 – 2013.Praha: FHS UK, p. 144 – 171.

2012.   „Aha! To je ta Praha?! Staropražské písničky na prahu mýtu.“ In: Mýtus - "Realita" - Identita. Státní a národní metropole po První světové válce. Ed. Blanka SOUKUPOVÁ. Praha: FHS UK, p. 175-190.

„Prague Soundscapes.“ In: Hidden Cities: Understanding Urban Popcultures. Ed. Koos, L. Oxfordshire, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press, p. 117-127.

„Mediation on Identity in Czech National Music.“ In National Identity/ies in Czech Music. Prague: Arts and Theatre Institute + Czech Music Council, p. 10 – 19.

2010.   „Příběh kladenské synagogy.“ In Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Ed. Soukupová, B. Praha: FHS UK + Židovské muzeum, p. 57 – 65.

2007.   „Uncovering Layers of Memory: A Diachronic Approach to the Music of Central European Jews and Roma“. In: Minority: Construct or Reality? (Ed. Jurková, Z. – Soukupová, B. – Novotná, H.  – Salner, P.). Bratislava: Zing Print, p. 100 – 102, 110 – 115.

2006.   „Pentecostal Movement of the Czech Roma through their Music“. In: Shared Musics and Minority Identities. (Ed. N. Ceribasic and E. Haskell). Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research. p. 107 – 120.

Scroll To Top