Na FHS

Na Fakultě humanitních studií UK jsou etnomuzikologické programy sdruženy do certifikovaného programu „Etnomuzikologie“. (Kterýkoli z předmětů lze ovšem studovat i samostatně.) Některé z nich jsou otevírány každý rok (zejména Mimoevropské hudební kultury I. a II., Hudebně-antropologický seminář I. a II. a Západní umělecká hudba), jiné nepravidelně (např. Romská hudba, Dějiny etnomuzikologického myšlení ad.). Aktuální nabídku zjistíte na stránkách fakulty: www.fhs.cuni.cz.


 Dějiny etnomuzikologického myšlení

 

 

Semestrální kurz 0/2

 

Vyučující: PhDr. Zuzana Jurková, PhD., prof. Adelaida Reyes (Columbia University, USA)

 

Podmínky atestace: min. 60% účast + esej na vybrané téma

 

Cílem kurzu je seznámit s vývojem etnomuzikologických paradigmat i metod. Pro snazší přehlednost je výklad uspořádán do čtyř časových bloků (které se zásadně liší paradigmaticky), v jejich rámci pak tematicky.

 

Tematické bloky:

1. 1885 – 1935 (die vergleichende Musikwissenschaft a intelektuální klima doby);

2. 1935 – 50 : rozšíření disciplíny, vznik americké a evropské školy;

3. 1950 – 85: ideová a metodologická dvojakost disciplíny a důsledky na její identitu;

4. současný vývoj a jeho důsledky na předmět výzkumu a výzkumné metody.
 

 

Povinná literatura:

Kaufman Shelemay, Kay (ed.): Ethnomusicology: History, Definitions, Scope. Garland 1992.

 

Stone, Ruth: Theory for Ethnomusicology.  Prentice Hall 2008.

 

Doporučená literatura:

Myers, Helen: Ethnomusicology: An Introduction. Norton 1992.

 

 


Hudebně-antropologický seminář 1.

 

Semestrální kurz 0/2

 

Podmínky získání atestace: min. 60% účast a vypracování zadaných textů.

 

Cílem kurzu je seznámit zájemce o etnomuzikologii/hudební antropologii se základy etnomuzikologické práce, především práce v terénu. Každý ze studentů se po celý semestr věnuje vybrané subkultuře, v rámci jejíhož výzkumu si osvojuje základní kroky výzkumu. Velmi se osvědčilo vzájemné čtení a komentování studentských textů. Na kurz navazuje Hudebně-antropologický seminář 2.

 

Témata:

 

1. Terénní práce v etnomuzikologii: úvod

2. Psaní o kultuře

3. – 4. „Já“ jako výzkumný nástroj/ Positioning

5. – 6. Terénní zápisky

7. – 8. Hudební analýza

9. – 10. Popis místa

11. – 12. Písemné prameny a jejich užití

 

Povinná literatura:

Chiseri-Strater, Elizabeth - Stone Sunstein, Bonnie: FieldWorking: Reading and Writing Research.  Prentice-Hall 1997.

 

Myers, Helen: Ethnomusicology: An Introduction. Norton 1992.

 

Doporučená literatura:

Merriam, Alan P.: The Antropology of Music. Northwestern University Press 1964.

 

Nettl, Bruno: The Study of Ethnomusicology. University of Illinois Press 1983.

 

 

Wade, Bonne: Thinking Musicaly: Experiencing Music, Expressing Culture. Oxford University Press 2004.


Hudebně-antropologický seminář 2.

 

Semestrální kurz 0/2

 

Podmínky získání atestace: min. 60% účast a vypracování zadaných textů.

 

Kurz navazuje na Hudebně-antropologický seminář 1, je však jej možno absolvovat také jako jednosemestrální. Jeho cílem je seznámit zájemce o etnomuzikologii/hudební antropologii se základy etnomuzikologické práce, především práce v terénu. Každý ze studentů se po celý semestr/dva semestry věnuje vybrané subkultuře, v rámci jejíhož výzkumu si osvojuje jednotlivé kroky výzkumu. Velmi se osvědčilo vzájemné čtení a komentování studentských textů. Na konci kurzu píše student závěrečný esej, v němž vychází z předchozích textů.

 

Témata:

Positioning/Reflexe

Jazyk jako kulturní překladatel

Body language

Formální řečové příležitosti

Neformální řeč

Slovník

Klíčová slova

Rozhovor

Psaní o kultuře: závěrečný esej

 

Povinná literatura:

Chiseri-Strater, Elizabeth Stone Sunstein, Bonnie: FieldWorking: Reading and Writing Research.  Prentice-Hall 1997.

 

Myers, Helen: Ethnomusicology: An Introduction. Norton 1992.

 

Doporučená literatura:

Merriam, Alan P.: The Antropology of Music. Northwestern University Press 1964.

 

Nettl, Bruno: The Study of Ethnomusicology. University of Illinois Press 1983.

 

 

Wade, Bonne: Thinking Musicaly: Experiencing Music, Expressing Culture. Oxford University Press 2004.


Etnomuzikologie 1 – Mimoevropské hudební kultury I.

(Hudba kultur bez vlastního písemnictví)

 

Vyučující:

            PhDr. Zuzana Jurková, Dr.

 

Anotace:

Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních kulturách bez vlastního písemnictví - jejich konceptech, zvukových jevech i sociálním kontextu hudby. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.

 

Tématické okruhy:

1)   Rozdělení světových hudebních kultur.

2)   Hudba Austrálie.

3)   Hudba subsaharské Afriky – základní znaky.

4)   Hudba subsaharské Afriky- regionální specifika.

5)   Hudba subsaharské Afriky – základní charakteristika instrumentáře.

6)   Hudba subsaharské Afriky – základní trendy akulturace.

7)   Hudba Inuitů.

8)   Hudba původních obyvatel Severní Ameriky.

9)   Hudba Latinské Ameriky – základní charakteristika.

10)  Hudba Latinské Ameriky – horští Indiáni.

11)  Hudba Latinské Ameriky – pralesní Indiáni.

12)  Hudba Latinské Ameriky – slohová syntéza.

 

Povinná literatura:         

            Jurková, Z., Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996.

 

Doporučená literatura:

Buchner, A., Hudební nástroje národů, Praha: Artia, 1970.

            Justoň, Z., Hudba přírodních národů, Praha: Dauphin, 1995.

 

 

Etnomuzikologie 2 – Mimoevropské hudební kultury 2

(„Vysoké kultury Asie“)      

                                                 

 Vyučující:

            PhDr. Zuzana Jurková, Dr.

 

Anotace:

Kurz poskytuje základní orientaci v hudbě tzv. vysokých kultur Asie: Dálného východu, jihovýchodní Asie, indického kulturního okruhu i hudbě arabsko-islámské oblasti - jejich konceptech, zvukové podobě i hudbě jako lidské. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.

 

Tématické okruhy:  

1)      Rozdělení vysokých kultur Asie.

2)      Hudba Číny.

3)      Hudba Koreje.

4)      Hudba Japonska.

5)      Hudba jihovýchodní Asie – ostrovní část.

6)      Hudba jihovýchodní Asie – kontinentální část.

7)      Hudba indické oblasti – základní pojmy.

8)      Hudba indického kulturního okruhu – hindustánská tradice.

9)      Hudba indického kulturního okruhu – karnátacká tradice.

10)  Hudba arabsko-islámského okruhu – základní pojmy.

11)  Hudba arabsko-islámského kulturního okruhu – západ.

12)  Hudba arabsko-islámského okruhu – východ.

 

Povinná literatura:       

Nettl, B., (ed.), Excursions in World Music, Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997.

          

Doporučená literatura:

Buchner, A., Hudební nástroje národů, Praha: Artia, 1970.

            May, E., Musics of Many Cultures, Berkeley: University of California Press, 1980.

 

 

Hudebně-antropologický seminář 1.

 

Vyučující:

            PhDr. Zuzana Jurková, Dr.

 

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit zájemce o etnomuzikologii/hudební antropologii se základy etnomuzikologické práce, především práce v terénu. Každý ze studentů se po celý semestr věnuje vybrané subkultuře, v rámci jejíhož výzkumu si osvojuje základní kroky výzkumu. Velmi se osvědčilo vzájemné čtení a komentování studentských textů. Na kurz navazuje Hudebně-antropologický seminář 2. Podmínky získání atestace: min. 60% účast a vypracování zadaných textů.

 

Témata:

(každému z níže uvedených témat jsou věnovány cca dvě setkání)

1) – 2) Terénní práce v etnomuzikologii: úvod

3) Psaní o kultuře

4) „Já“ jako výzkumný nástroj

5)  Positioning

7) – 8) Terénní zápisky

9) – 10) Hudební analýza

11) Popis místa

12) Písemné prameny a jejich užití

 

Povinná literatura:

Chiseri-Strater, E. - Stone S., B., FieldWorking: Reading and Writing Research,  Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1997.

Myers, H., Ethnomusicology: An Introduction, New York: Norton, 1992.

 

Doporučená literatura:

Merriam, A. P., The Antropology of Music, Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1964.

Nettl, B., The Study of Ethnomusicolog, Chicago: University of Illinois Press, 1983.

Wade, B., Thinking Musicaly: Experiencing Music, Expressing Culture, Oxford: Oxford University Press, 2004.

 

 

Hudebně-antropologický seminář 2.

 

Vyučující:

            PhDr. Zuzana Jurková, Dr.

 

Anotace:

Kurz navazuje na Hudebně-antropologický seminář 1, je však jej možno absolvovat také jako jednosemestrální. Jeho cílem je seznámit zájemce o etnomuzikologii/hudební antropologii se základy etnomuzikologické práce, především práce v terénu. Každý ze studentů se po celý semestr/dva semestry věnuje vybrané subkultuře, v rámci jejíhož výzkumu si osvojuje jednotlivé kroky výzkumu. Velmi se osvědčilo vzájemné čtení a komentování studentských textů. Na konci kurzu píše student závěrečný esej, v němž vychází z předchozích textů.

 

Témata:

1)      Positioning/Reflexe

2)      Jazyk jako kulturní překladatel

3)      Body language

4)      Technika v terénu a její užívání

5)      Formální řečové příležitosti

6)      Neformální řeč

7)      Slovník

8)      Klíčová slova

9)      – 10) Rozhovory

11 – 12) Psaní o kultuře: závěrečný esej

 

Povinná literatura:

Chiseri-Strater, E. - Stone S., B., FieldWorking: Reading and Writing Research,  Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1997.

Myers, H., Ethnomusicology: An Introduction, New York: Norton, 1992.

 

Doporučená literatura:

Merriam, A. P., The Antropology of Music, Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1964.

Nettl, B., The Study of Ethnomusicolog, Chicago: University of Illinois Press, 1983.

Wade, B., Thinking Musicaly: Experiencing Music, Expressing Culture, Oxford: Oxford University Press, 2004.

 

 

Dějiny etnomuzikologického myšlení

 

Vyučující:

            PhDr. Zuzana Jurková, Dr.

 

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit s vývojem etnomuzikologických paradigmat i metod. Pro snazší přehlednost je výklad uspořádán do čtyř časových bloků (které se zásadně liší paradigmaticky), v jejich rámci pak tematicky. Podmínky atestace: min. 60% účast + esej na vybrané téma

 

Tematické bloky:

1)      1885 – 1935 (die vergleichende Musikwissenschaft a intelektuální klima doby);

2)       hlavní představitelé (Lach, Hornbostel, Sachs);

3)      klíčová témata: původ hudby, tónové systémy;

4)      1935 – 50 : rozšíření disciplíny, vznik americké a evropské školy;

5)      hlavní představitelé (Herzog; Kunst, Jones, Charles Seeger ad.);

6)      změna paradigmatu, proměna chápání dat; lingvistický směr;

7)      1950 – 85: ideová a metodologická dvojakost disciplíny a důsledky na její identitu;

8)      hlavní představitelé (Merriam, Feld, Blacking, Lomax ad.)

9)      strukturálně-funkcionální směr; historismus; ekologická EM;

10)  současný vývoj a jeho důsledky na předmět výzkumu a výzkumné metody;

11)  sémiotická EM, urbánní EM; teorie komunikace v EM; genderové teorie v EM;

12)  využití současné technologie v dnešní EM.
 

 

Povinná literatura:

Kaufman Shelemay, K. (ed.), Ethnomusicology: History, Definitions, Scope, NY & London: Garland, 1992.

Stone, R.: Theory for Ethnomusicology, Upper Saddle River, New Jersey:  Prentice Hall, 2008.

 

Doporučená literatura:

Myers, H., Ethnomusicology: An Introduction, New York: Norton, 1992.

             

 

Collegium Ethnomusicologicum

 

Vyučující:

            lektoři s praktickými zkušenostmi, garant PhDr. Zuzana Jurková, Dr.

 

Anotace:

Kurz je praktickým doplňkem ostatních etnomuzikologických kurzů (Etnomuzikologie 1., 2., Orální hudební kultury Evropy). Vychází ze základního etnomuzikologického konceptu, že všestranné pochopení hudebního jevu je možné jen při jeho praktickém zvládnutí resp. usilování o něj. Studenti budou proto mít možnost se prakticky cvičit v některých hudebních resp.hudebně-tanečních dovednostech. Lektoři jsou převážně z příslušné kultury, nebo v ní mají přinejmenším dlouhodobé školení.

                                                         

Tématické okruhy (liší se v každém semestru):

1)   Javánský gamelan

2)   Tabla - Indická bicí

3)   Indický tanec kathak

4)   Australské dydžerydů

5)   Gregoriánský chorál

6)   Pekingská opera

7)   Řecké kolové tance

8)   Flamengo

9)   Irský tanec

10)  Japonská flétna šakuhači

11)  Romské písně

12)  Židovské písně

 

K tomuto kurzu není určena literatura.

 

 

Orální hudební kultury Evropy

 

Vyučující:

            PhDr. Zuzana Jurková, Dr.

 

Anotace:

Kurz poskytuje základní orientaci v evropských orálních hudebních tradicích a v jejich vzájemných souvislostech. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově, komplexněji pochopit fenomén hudby.

 

Tématické okruhy:

1)   Evropská hudební jednota?

2)   Transnacionální etnické skupiny: Romové, Židé

3)   Skandinávie

4)   Britské ostrovy

5)   Západní Evropa

6)   Pyrenejský poloostrov

7)   Itálie

8)   Balkán

9)   Střední Evropa

10)  Rusko

11)  Pobaltí

12)  Kavkaz

 

Povinná literatura:  

 

            Rice, T. – Porter, J., Europe, New York: Garland, 2000.


Romská hudba/Hudba Romů

Zimní semestr 2005

Vyučující: PhDr. Zuzana Jurková, Dr.

 

Anotace:

Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních projevech Romů po celém světě. Tyto projevy ukazuje – jak je v entomuzikologii běžné - z různých aspektů a ty dává do souvislostí.

 

Tematické okruhy:

            Co je vlastně romská hudba?

            Hudební profesionalismus v romské kultuře;

            Čtyři hlavní podoby romské hudby v Evropě;

Britští travelleři;

Hudba Romů na Předním východě;

Domové a mirásíové v Indii;

Romové v Latinské Americe;

 

Povinná literatura:

            Jurková, Zuzana (ed.), 2004, Cesty romské hudby. Praha: Slovo 21.

Jurková, Zuzana (ed.), 2003, Romská hudba na přelomu tisíciletí. Praha: Slovo 21.

            The World of Music: Music of the Roma, 1996/1. Berlin: International Institute for Traditional Music.

            Pettan, Svanibor, 2002, Rom Musicians in Kosovo: Interaction and Creativity. Budapest: Institute for Musicology.

 

Kertész-Wilkinson, Irén, 1997, The Fair is Ahead of Me. Budapest: Institute for Musicology.

 


 

Contribute!