Se slovem Etnomuzikologie se lze setkat od roku 1950, kdy jej použil Jaap Kunst v podtitulu své slavné knihy, v mnoha různých významech: pro srovnávací studium hudby, pro studium hudby mimoevropské či pro výzkum evropského hudebního folklóru.  V posledních desetiletích však v hlavním proudu tohoto vědního oboru převažuje důraz na aspekt metody, tedy na to, JAK se výzkum provádí, před zdůrazňováním toho, KDE se provádí. Harvardská etnomuzikoložka Kay Kaufman Shelemay shrnuje:

Etnomuzikologie spojuje studium hudby s přístupy a metodami antropologie.

K tomuto pojetí se hlásí i stránky www.etnomuzikologie.eu

 

 

Na nich chceme pomáhat zájemcům jednak získat základní informace o světových hudebních tradicích, jak je poznává a popisuje etnomuzikologie, jednak o etnomuzikologických aktivitách, publikacích, možnosti studia apod. Věříme, že pro ně bude onen obor, hledající vztah mezi lidskou kulturou a její znějící tváří – hudbou – stejně fascinující jako pro nás.

Contribute!